΄Ετσι αναφέρεται στην έκθεση του Freedom House,  Διεθνούς Οργάνωσης για τα δικαίωματα του ανθρώπου. Η περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού ωκεανού είναι ο μοναδικός τόπος στον πλανήτη μας, όπου καλυτέρευσε η κατάσταση σ΄αυτό τον τομέα. Όπως προκύπτει από την έκθεση του Freedom House, μεγαλύτερη ελευθερία έχει ο τύπος στη Φινλανδία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία.