0  Τις παραμονές έγινε στη Μόσχα το πρώτο στάδιο συνομιλιών για την επεξεργασία και την υπογραφή διμερούς συμφωνίας σ΄αυτό τον τομέα. Οι αντιπρόσωποι της Ρωσίας υπογράμμισαν ότι ο μηχανισμός που ισχύει σήμερα δεν εξασφαλίζει την πρέπουσα προστασία των δικαιωμάτων, της ζωής και της υγείας των Ρωσόπουλων στις θετές αμερικανικές οικογένειες και για αυτό τον λόγο η ρωσική πλευρά επιμένει στην υπογραφή Συμφωνίας που θα ρύθμιζε ξεκάθαρα τη διαδικασία της υιοθέτησης.