0Το έγγραφο υπογράφτηκε στην ιταλική πρωτεύουσα από τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αλιείας Αντρέι Κράινι. Η Ρωσία είναι το 15

ο

0 κράτος, που έγινε μέλος της Συμφωνίας. Για την έναρξη της ισχύος της, πρέπει να προσχωρήσουν σ΄ αυτήν 25 κράτη. Τότε θα είναι υπόχρεες να την τηρούν όλες οι χώρες-μέλη της

FAO (Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας).