0Ο νόμος εγκρίθηκε από την Κάτω Βουλή στις 27 Απριλίου και από το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στις 28 Απριλίου. Βάσει της συμφωνίας, η προθεσμία παραμονής του Ρωσικού Στόλου της Μαύρης θάλασσας στην Κριμαία παρατείνεται ως το 2042.