Ο αρχηγός του ρωσικού κράτους έκανε αυτή την ανακοίνωση κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό και την τεχνολογική ανάπτυξη της ρωσικής οικονομίας. Έχουν καθοριστεί 1000 μηνιαίες υποτροφίες ύψους 20 χιλιάδων ρουβλιών η κάθε μιά, που θα προσφέρονται στη διάρκεια 3 χρόνων σε νέους ειδικούς κλάσης και ειδικευμένους εργάτες.