0 Μετά την  γνωριμία του με τα ρωσικά εκθέματα ο Χου Ζιντάο έγραψε στο βιβλίο επίτιμων ξένων. Στην ΕΞΠΟ-2010, που  θα λειτουργεί από την 1 Μαΐου ως τις 31 Οκτωβρίου, παρουσιάζονται οι υπερσύγχρονες κατακτήσεις στον οικονομικό, επιστημονικό και άλλους τομείς.