Η ανάπτυξη της πυρηνικής ιατρικής είναι επίκαιρο πρόβλημα για τη Ρωσία. Τα τελευταία 10 χρόνια θνησιμότητα από τις ογκολογικές παθήσεις αυξήθηκε σχεδόν ως 14% και οι παθήσεις αυτές στάθηκαν δεύτερη αιτία της θνησιμότητας του πληθυσμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το κράτος παίρνει μέτρα για την ανάπτυξη της πυρηνικής ιατρικής. Άρχισε π.χ. η εφαρμογή του εθνικού ογκολογικού προγράμματος.

Όσον αφορά το Καινοτομικό Κέντρο στο Σκόλκοβο, εδώ θα αναπτύησσοναι τέτοιες κατευθύνσεις προοπτικής, όπως είναι οι τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες, οι πληροφοριακές τεχνολογίες, οι τεχνολογίες ενεργοαποτελεσματικότητας, της βιοτεχνολογίας και η φαρμακευτική, καθώς επίσης και οι πυρηνικές τεχνολογίες. Μάλιστα, το σχέδιο αυτό δεν προβλέπει μόνο την κατασκευή ερευνητικών κέντρων, αλλά και την ανέγερση συνοικιών.