0Η Συνέλευση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ως αποτέλεσμα της μαζικής πείνας πέθαναν εκατομμυρια άνθρωποι στη Λευκορωσία, το Καζαχστάν, τη Μολδαβία, τη Ρωσία και στην Ουκρανία. «Κατά τις εκτιμήσεις, σε απόλυτους αριθμούς ο λαός της Ρωσίας υπέστη τις μεγαλύτερες απώλειες ως αποτέλεσμα της σοβιετικής γεωργικής πολιτικής», - αναφέρεται στο ψήφισμα. Η Συνέλευση κάλεσε τους ιστορικούς να διεξάγουν ανεξάρτητες έρευνες, για την πλήρη εξακρίβωση χωρίς πολιτικοποίηση των πραγματικών γεγονότων αυτής της άνθρωπινης τραγωδίας.