Όπως είπε ο βουλευτής της κρατικής Ντούμας Ντμίτρι Βιάτκιν, μέλος της ρωσικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, «ανάμιση χρόνο μετά την κρίση στην Νότιο Οσετία η γεωργιανή εξουσία εισάγει δραστήρια εξοπλισμούς». «Πριν να αρχίσει η σύγκρουση στην Νότιο Οσετία πολλοί έκλειναν τα μάτια τους στο γεγονός, ότι η Γεωργία για μεγάλη χρονική περίοδο εξοπλιζόταν και ετοιμαζόταν για πόλεμο».