Μάλιστα, η δημιουργία της Τελωνειακής ΄Ενωσης από τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και το Καζαχστάν δεν θα επιβραδύνει, κατά τη γνώμη τους τη διαδικασία της ένταξης της Ρωσίας σ΄αυτό τον Οργανισμό. Τέτοιες συστάσεις έκανε το ρωσο-δανικό επιχειρηματικό φόρουμ, που συνήλθε για πρώτη φορά στην Κοπεγχάγη. Οι μετέχοντες στο επιχειρηματικό φόρουμ υπογραμμίζουν την αποφασιστική σημασία της συμμετοχής της  Ρωσίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου για τις ρωσο-δανικές επιχειρηματικές σχέσεις. «Η ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την εφαρμογή των κανόνων που είναι απαραίτητοι για τον εκσυγχρονισμό και την διαφοροποίηση της ρωσικής οικονομίας»,- αναφέρεται στις συστάσεις των επιχειρηματιών.