Τα ηλεκτρονικά ηλικά των αυθεντικών εγγράφων έγιναν για πρώτη φορά προσιτά στην κοινή γνώμη σε αυθεντική μορφή με όλες τις σημειώσεις. Ο πρόεδρος της Ρωσίας υπενθύμισε ότι «Τον Οκτώβριο του 1990 με εντολή του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας Μπορίς Γιέλτσιν, τα αντίγραφα αυτών των εγγράφων είχαν επιδοθεί στον τότε πρόεδρο της Πολωνίας Λεχ  Βαλένσα».