΄Ετσι αναφέρεται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας επισιτιστικής ασφάλειας. Παρ' ολα αυτά οι επιστήμονες αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ακόμα μια σειρά «αξεκαθάριστα ζητήματα». Ανάμεσά τους είναι ο διασκορπισμός της τέφρας στην ατμόσφαιρα, η σύνθεση της τέφρας, και η  ποσότητα της τέφρας που βρέθηκε στο έδαφος της Ευρώπης. Η έκρηξη του ηφαιστείου στις 14 Απριλίου προκάλεσε το κλείσιμο του εναέριου χώρου πάνω από πολλές χώρες της Ευρώπης και  την ματαίωση των πτήσεων για μερικές μέρες.