Ανάμεσα στα κεντρικά θέματα των συνομιλιών τους ο βοηθός του προέδρου της Ρωσίας Σεργκέι Πριχόντκο ονόμασε τη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα, στον τομέα της αλιείας, της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, της πυρηνικής και της ραδιενεργού ασφάλειας. Τα μέρη  σχεδιάζουν να αγγίξουν επίσης και τα προβλήματα της αξιοποίησης της Αρκτικής και της συνεργασίας τους στη Σπιτσβέργη. Προβλέπεται, όπως είπε ο Πριχόντκο, ότι στη διάρκεια των συνομιλιών τους στο Όσλο τα μέρη θα δόσουν μεγάλη προσοχή και στα διεθνή προβλήματα και συγκεκριμένα στην ανταλλαγή απόψεων πάνω στα προβλήματα της ευρωπαϊκής ασφάλειας σε σχέση με την πρωτοβουλία της Ρωσίας για την υπογραφή Συμφώνου για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, στα προβλήματα της ανάπτυξης των σχέσεων Ρωσίας-ΝΑΤΟ, του αφοπλισμού και της μη διάδοσης, στα περιφερειακά προβλήματα, καθώς επίσης και τα προβλήματα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού.