Έτσι δήλωσε ο εκπρόσωπος της ηγεσίας της Λαϊκης Ένωσης της Γερμανίας για την περιποίηση των στρατιωτικών τάφων Fritz Kirchmeier. «Καθήκον μας είναι να μην ξεχνούμε τα μαθήματα του παρελθόντος, για να μην επαναληφθεί η φοβερή τραγωδία του πολέμου», - υπογράμμισε Kirchmeier. Η Ρωσία και η Γερμανία συμφώνησαν το 1992 να εξασφαλίζουν την προστασία και την φροντίδα των τάφων των Ρώσων και των Γερμανών, που σκοτώθηκαν στους δυό παγκοσμίους πολέμους.