0Ο Ρώσος ηγέτης τόνισε ότι οι Νορβηγοί εταίροι εκδηλώνουν ενδιαφέρον όχι μόνο για το σύστημα πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και για την κατασκευή βιομηχανικών επιχειρήσεων, για τη δημιουργία καινοτομικών κέντρων, για τον τραπεζικό τομέα και τους τομείς της επικοινωνίας και των συγκοινωνιών. Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξέφρασε την ελπίδα ότι το γεωγραφικό εύρος των δύο χωρών θα επεκτείνεται και δεν θα περιορίζεται στις βόρειες περιοχές. Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Ενς Στόλτενμπεργκ διαπίστωσε ότι στη Ρωσία λειτουργούν περίπου 100 νορβιγικές εταιρίες, μάλιστα στους πιό διαφορετικούς τομείς – από την εξόρυξη πετρελαίου ως την παραγωγή ειδών διατροφής. Επίσης υπογράμμισε ότι η Νορβηγία υποστηρίζει την επιδίωξη της Ρωσικής Ομοσπονδίας να ενταχτεί στον ΠΟΕ.