0Η ισχύς του αεριαγωγού «Βόρειο ρεύμα» της τάξης των 55 δισεκ. κβ.μ φυσικού αερίου το χρόνο σε περίπτωση ανάγκης

 

0μπορεί να αυξηθεί, όμως αυτό δεν θα χρειαστεί, αν το σχέδιο του «Νοτίου Ρεύματος» υλοποιηθεί έγκαιρα, δήλωσε ο Πούτιν. «Σήμερα καθυστέρηση δεν υπάρχει. Όλα προχωρούν βάσει του σχεδίου», - είπε ο πρωθυπουργός.