0Στα πλαίσια αυτής της επίσκεψης θα υπογραφεί συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων των δύο χωρών για τη συνεργασία στην κατασκευή και εκμετάλλευση του αεριαγωγού «Νότιο Ρεύμα» στο έδαφος της Αυστριακής Δημοκρατίας, ανακοίνωσε στο ΡΙΑ «Νόβοστι» πηγή στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ο αεριαγωγός «Νότιο Ρεύμα» θα ξεκινά από τη Ρωσία, θα περνά κάτω από τη Μαύρη θάλασσα ως τη Βουλγαρία και από εκεί θα συνεχίζει τη διαδρομή του στα εδάφη των ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της και της Αυστρίας.