0Η ανάπτυξη του κλάδου της έκδοσης βιβλίων είναι αδύνατη χωρίς την τήρηση του συγγραφικού δικαιώματος. Αυτό καθίσταται ιδιαίτερα επίκαιρο λόγω του ότι το σκανάρισμα των βιβλίων δημιουργεί προϋποθέσεις για την παράνομη χρησιμοποίησή τους, θεωρεί η Διευθύντρια της ΟΥΝΕΣΚΟ Ιρίνα Μπόκοβα. Για την επίτευξη αυτών των σκοπών από την ΟΥΝΕΣΚΟ έχει συσταθεί Παγκόσμιο παρατηρητήριο καταπολέμησης της πειρατίας – πρόκειται για πλατφόρμα on line με ανοικτή πρόσβαση, η οποία περιέχει πληροφορίες για την εθνική πολιτική των κρατών-μελών της ΟΥΝΕΣΚΟ σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της πειρατίας.