Η είδηση αυτή μεταδόθηκε από το ΙΤΑΡ-ΤΑΣΣ. Από τη Συμφων;ία προβλέπεται η δημιουργία νομικών περιθωρίων για την κατασκευή της διακλάδωσης του αγωγού στο αυστριακό έδαφος.  Η Ρωσία υπέγραψε παρόμοιες Συμφωνίες με άλλες χώρες,  από το έδαφος των οποίων θα περάσει ο αγωγός "Νότιο ρεύμα". Πρόκειται για τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, τη Σερβία, τη Σλοβενία και την Κροατία. Ο αγωγός "Νότιο ρεύμα" προορίζεται για την εξαγωγή του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη.