΄Ετσι δήλωσε στο ΙΤΑΡ-ΤΑΣΣ εκπρόσωπος της Υπηρεσίας τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα του  Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, την περίοδο από το 1998 ως το 2008 η Ντάιμλερ έκανε δωροδοκίες σε επίσημα πρόσωπα  22 χωρών, μαζί και της Ρωσίας με σκοπό την σύναψη συμβολαίων για την πώληση των αυτοκινήτων της.