΄Ετσι ανακοίνωσε τις παραμονές ο γενικός εισαγγελέας της Πολωνίας ΄Αντζει Σέρεμετ. Η ανάλυση των πληροφοριών, όπως είπε, μπορεί να συνεχιστεί ακόμα για δύο εβδομάδες περίπου και μετά θα παρθεί προφανώς απόφαση για την δημοσιεύση του περιεχομένου τους.