0«Η Τουρκία δεν είναι πρόθυμη να συνεχίσει την εγκαινιασμένη διαδικασία και να προχωρήσει μπροστά σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα των πρωτοκόλλων», που έχουν υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε ο Πρόεδρος. Η λογική προθεσμία, που είχε δοθεί για την επικύρωση των εγγράφων, κατα την άποψη του Ερεβάν, έχει λήξει. «Αρχίζοντας από σήμερα, - είπε ο Σαργκσιάν, θεωρούμε εξαντλημένο το τωρινό στάδιο εξομάλυνσης των σχέσεων».