. Ο πρόεδρος είπε επίσης, ότι χρειάζεται να δημιουργηθεί περιβάλλον στο οποίο τέτοια παιδιά θα μπορούν να βρούν τη ζήτηση των προσόντων τους. Σε σχέση με αυτό ο πρόεδρος επισήμανε, ότι «χρειάζεται να δημιουργηθούν στην χώρα μας συνθήκες ανάπτυξης των προικισμένων παιδιών», όμοιες με αυτές που υπάρχουν στο εξωτερικό δηλαδή με ειδικά προγράμματα εκπαίδευσής τους. Στην Ρωσία προβλέπεται η δημιουργία ειδικών  σχολείων τακτικής και με αλληλογραφία εκπαίδευσης με σκοπό τη στήριξη των προικισμένων παιδιών.