0 Στο Μπισκέκ έφθασε επίσης  και ο εκπρόσωπος του προέδρου της ΡΟ Φαρίντ Μουχαντεσίν  για να ενημερωθεί για την κατάσταση στο Κιργιστάν και να μάθει τι βοήθεια  χρειάζεται από την Ρωσία. Ο εκτελών τα χρέη του Υπουργού Εξωτερικών της δημοκρατίας Ρουσλάν Καζακμπάεβ διαβεβαίωσε, ότι το Κιργιστάν θα εκπληρώνει όλα τα διεθνή σύμφωνα και συμφωνίες που είχε υπογράφει νωρίτερα..