0Συνολικά στον κόσμο πάνω στο θέμα της θρυλικής μάχης στο Βόλγα έχουν εκδοθεί πάνω από χίλια βιβλία. Στη Ρωσία πέρυσι εκδόθηκαν 143 βιβλία. Σ΄αυτό το δείκτη η χώρα μας κατατάσσεται στις πρώτες πέντε χώρες του κόσμου, στις οποίες η έκδοση βιβλίων βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο.