0Ένας από τους 4 ανιχνευτές του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων προορίζεται για την αναζήτηση απάντησης στην ερώτηση – γιατί το παρατηρούμενο Σύμπαν αποτελείται από συνηθισμένη ύλη και όχι από αντιΰλη και ύλη φίφτι-φίφτι.