Στην ιστοσελίδα «Στρατιώτες της Νίκης» όποιος θελήσει μπορεί να τοποθετήσει φωτογραφίες, έγγραφα και πληροφορίες για τους συγγενείς του που πήραν μέρος στον πόλεμο. «Πρόκειται για ειδικό κοινωνικό δίκτυο ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την ιστορία της χώρας και της οικογένειάς τους. Εκτός απ' όλα τα άλλα, τα υλικά και οι φωτογραφίες δεν θα χαθούν ανεπανόρθωτα»,-  δήλωσε ο Βίκτορ Πετρακόφ, υποδιευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας του πολιτισμού της Ρωσίας. Η Είδηση αυτή μεταδόθηκε από το ΙΤΑΡ-ΤΑΣΣ.