Ο δημόσιος τομέας εκφράζει τη δυσαρέσκειά του συγκεκριμένα για την περικοπή του μισθου, την καθήλωση των συντάξεων γήρατος και την αύξηση των φόρων. Τα κυβερνητικά μέτρα καλούνται να μειώσουν το καταστροφικό έλλειμμα του δημοσίου.   Στην  απεργία που είναι ήδη τέταρτη από τις αρχές του 2010, συμμετέχουν  εκατοντάδες χιλιάδες νοσοκομειακοί γιατροί, δάσκαλοι και καθηγητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημόσιοι, τελωνειακοί και φορολογικοί υπάλληλοι. Οι ελεγκτες της εναέριας κυκλοφορίας δεν συμμετέχουν στην απεργία για να μη περιπλέξουν ακόμα περισσότερο τα προβλήματα των επιβατών που είχαν υποφέρει από τις ματαιώσεις πολλών πτήσεων.