0  Σε σχετικό ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αναφέρεται ότι για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των οικονομικών, κοινωνικών και οικολογικών αναγκών της τωρινής και των μελλοντικών γενιών πρέπει να προωθούμε την αρμονία της ανθρωπότητας με τη φύση, να προστατεύουμε και να στηρίζουμε το οικοσύστημα του πλανήτη μας.