0Τη σχετική δήλωση έκανε έκανε στους δημοσιογράφους πηγή στους διπλωματικούς κύκλους, σχολιάζοντας τα σχετικά λόγια της Γιούλιας Τιμοσένκο. Το Σύνταγμα προνοεί σαφώς ότι η χρησιμοποίηση των υφιστάμενων στρατιωτικών βάσεων στο έδαφος της Ουκρανίας για προσωρινή παραμονή ξένων στρατιωτικών δυνάμεων είναι δυνατή υπό τον όρο της ενοικίασης βάσει του κανονισμού, που καθορίζεται από διεθνείς συμφωνίες της Ουκρανίας, επικυρωμένες από τη Βουλή της χώρας.