0Όπως δήλωσε ο Γκριζλόφ στους δημοσιογράφους, η επικύρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί στις 27 Απριλίου. Σύμφωνα με τα υπογραμμένα από τους Πρόεδρους των δύο χωρών έγγραφα, η προθεσμία παραμονής στην Κριμαία του Ρωσικού Στόλου της Μαύρης θάλασσας έχει παραταθεί για 25 χρόνια με το δικαίωμα παράτασης για άλλα πέντε χρόνια.