΄Ετσι  είπαν στο ΙΤΑΡ-ΤΑΣΣ, π.χ. οι εκπρόσωποι των εταιρειών «Σιβηρία», «Τρανσάερο» και «Αεροφλοτ». Σήμερα, π.χ. η «Αεροφλοτ» θα κάνει συνολικά  55 πτήσεις.