Κάτοχοι των μεταφορικών μέσων, που συμμετέχουν στην μεταφορά φορτίων στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να εφοδιάσουν τα οχήματά τους με συσκευές δορυφορικής πλοήγησης GLONASS/ GPS. ΄Ετσι μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΡΣ "Η Φωνή της Ρωσίας". Το διανοητικό μεταφορικό σύστημα θα επιτρέπει την αποσυμφώρηση των δρόμων και των αυτοκινητοδρόμων ο φόρτος των οποίων  θα αυξηθεί σημαντικά. Στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις πρόκειται να μεταφερθούν 54 εκατομμύρια τόνοι φορτίων.