Στην πρόβα, που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της ρωσικής ένοπλης δύναμης πήραν μέρος σχεδόν 600 στρατιωτική των  δύο πολεμικών Στόλων. Την Μέρα της Νίκης, στις 9 Μαΐου, οι στρατιωτικοί θα περάσουν στις κοινές φάλαγγες κάτω από τις σημαίες των Στόλων των δύο χωρών. Στρατιωτικές παρελάσεις θα γίνουν στην Ουκρανία και στις πόλεις-ηρωΐδες Κίεβο, Κερτς και Οδησσό.