.  Εκτός απ' αυτό, θα συζητήσει επίσης  τα προβλήματα της αντιπυραυλικής άμυνας, την κατάσταση γύρω από το Σύμφωνο για τους συμβατικούς εξοπλισμούς στην Ευρώπη, το πρόβλημα για τα τακτικά πυρηνικά όπλα και μια σειρά διεθνή  προβλήματα. Η Ρωσία υπολογίζει να αποσαφηνίσει τα κίνητρα που βρίσκονται στη βάση των σχεδίων των ΗΠΑ για την ανάπτυξη στοιχείων του συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας στην Ευρώπη και για την γενική αντιπυραυλική άμυνα. Οι ΗΠΑ λένε ότι τέτοιο σύστημα είναι απαραίτητο για την υπεράσπιση από την ιρανική πυρηνική απειλή, ενώ εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό το επιχείρημα και προτείνουμε στις ΗΠΑ να κάνουμε από κοινού ανάλυση και αξιολόγηση των ρίσκων και απειλών,- εξήγησε ο Νικολάι Μακάροφ.