Από τους αρχηγούς των δύο κρατών περιμένων τη συνόψιση των αποτελεσμάτων των δύσκολων, διαρκείας ενός και πάνω μήνα συνομιλιών για τη μείωση των τιμών του ρωσικού φυσικού αερίου για την Ουκρανια.  Τα μέρη σχεδιάζουν να συζητήσουν το θέμα της συνεργασίας των δύο κρατών στον τομέα της κατασκευής αεροπλάνων  άμεσα στο εργοστάσιο αεροπλάνων του Χαρκόβου. Η ισχύς αυτής της επιχείρησης στο μέλλον μπορεί να χρησιμοποιηθεί για  την κατασκευή του αεριωθούμενου αεροπλάνου Αντόνοφ-18, το οποίο καλείται να αντικαταστήσει το Τούπολεφ-134.