0  Η πτήση συνεχιζόταν 15 ημερονύκτια. Στη διάρκεια της σημερινής αποστολής προς τον ΔΔΣ τα μέλη του πληρώματος του  διαστημικού λεωφωρείου βγήκαν τρείς φορές στο ανοικτό διάστημα.