΄Ετσι δήλωσε στο ΡΣ "Η Φωνή της Ρωσίας" ο Αλεξέι Αβέριν, διευθυντής της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων της εταιρείας «Ρωσικές σιδηροδρομικές γραμμές». Οι Ρώσοι σιδηροδρομικοί, όπως είπε ο Αβέριν, ανταποκρίθηκαν στις παρακλήσεις των Ευρωπαίων συναδέλφων τους και παραχώρησαν επιπρόσθετα βαγόνια για την μεταφορά των επιβατών που δεν μπόρεσαν να φύγουν αεροπορικώς.