0Όπως είναι γνωστό, όλοι οι παθόντες είναι κάτοικοι των γειτονικών κατοικημένων σημείων. Σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, ο αριθμός των ταραχοποιών ληστών ήταν περίπου χίλια άτομα.