0Ουσιαστικά ο πρωθυπουργός θα απολογηθεί για τα αποτελέσματα της δραστηριότητας της κυβέρνησης για το 2009 και το πρώτο τρίμηνο του 2010. Ο οποίος ανακοινώθηκε από την υπηρεσία τύπου της κυβέρνησης, «η έκθεση θα περιέχει λεπτομερή ανάλυση των αντικρισιακών μέτρων, που εφαρμόστηκαν το 2009, καθώς και εκτίμηση της τρέχουσας κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης.