0Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, το οποίο δημοσιεύθηκε στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγήθηκε στις χώρες της Ένωσης να κάνει εξαίρεση για ορισμένες κατηγορίες αλλοδαπών, μεταδίδει το «Ιντερφάξ». Πρώτον, οι κάτοχοι μικρής διάρκειας βιζών Σέγκεν, η ισχύς των οποίων λήγει ως τις 15 Απριλίου, μπορούν να καθυστερήσουν στο χώρο της Σέγκεν ωσότου εξομαλυνθεί η εναέρια κυκλοφορία – χωρίς παράταση της βίζας τους.