0Πρέπει να εισχωρήσουν μέσα σε αντικείμενο, το οποίο μοιάζει με μεγάλο λουκουμά, που αιωρείται σε ρεύμα αέρος και να κρατήσουν για μερικά λεπτά ισορροπία. Αν οι ενέργειες τους θα είναι συντονισμένες, ο «λουκουμάς» θα αιωρείται, σε αντίθετη περίπτωση – θα πέσει προς το πλευρό. Το δικαίωμα συμμετοχής στο πείραμα «Άρης-500» διεκδικούν 7 Ρώσοι και ένας εκπρόσωπος από κάθε μιά από τις ακόλουθες 4 χώρες – Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία και Κίνα.