΄Ετσι θεωρεί ο αντιπρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης του Κιργιστάν, αρμόδιος για την συνταγματική μεταρρύθμιση στη χώρα Ομουρμπέκ Τεκεμπάγιεφ. Σήμερα, κατά τη γνώμη, ένα μέρος των πολιτών της χώρας δεν πιστεύουν στην προσωρινή ηγεσία, αν και στηρίζουν στην νέα εξουσία κάποιες ελπίδες τους». Για παλλαϊκή συζήτηση θα  δωθεί στη δημοσιότητα το κείμενου του νέου θεμελειώδους  Νόμου του Κιργιστάν.