Πρέπει να υιοθετηθούν «τροποποιημένοι κανονισμοί χρεωστικής πειθαρχίας», που θα προβλέπουν «μεγάλα πρόστιμα». Και η εξόφληση προτείνεται να γίνεται με μακροπρόθεσμα έγγραφα υποθήκευσης με επιτόκια, εξασφαλισμένες από την ιδιωτικοποίηση κρατικής ιδιοκτησίας. Στο συνολικό ποσό του κρατικού χρέους αυτά τα ποσά δεν παίρνονται υπόψη. Σε περίπτωση εμφάνισης προμελετημένων πλαστογραφήσεων των δεδομένων η νεοϊδρυμένη ευρωπαϊκή Γεν. Εισαγγελία παραπέμπει τις υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στις ευρισκόμενες σε χρηματιστικό αδιέξοδο χώρες οι εταίροι στην ΕΕ πρέπει να βοηθούν με διμερή δάνεια. Αν και αυτό το μέτρο δεν βοηθήσει ή αν στη διάρκεια δέκα χρόνων η χώρα που πήρε βοήθεια παραβεί πέντε φορές και πάνω τους χρηματιστικούς κανονισμούς, θα πρέπει να εγκαταλείψει την ευρωζώνη.

Το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας θα απαιτήσει και αναθεώρηση μιάς σειράς θεμελιωδών συμφωνιών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Λοιπόν ποιό πράγμα στο σχέδιο του Ζιν φαίνεται εφικτό και τι είναι εκ των προτέρων ανέφικτο; Απάντηση σ΄αυτή την ερώτηση δίνει ο εμπειρογνώμονας μας Πάβελ Μεντβέντιεφ, μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής χρηματαγοράς, μέλος του Εθνικού Τραπεζικού Συμβουλίου:

 «Εμένα σ΄αυτές τις προτάσεις όλα μου φαίνονται εφικτά. Το πνεύμα αυτών των προτάσεων δεν έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα των συμφωνιών, τις οποίες οι ευρωπαϊκές χώρες είχαν συνάψει μεταξύ τους στο παρελθόν. Βέβαια, οι λεπτομέριες θα συζητηθούν ακόμα 20 φορές. Οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να είναι πειθαρχημένες, διαφορετικά η ΕΕ θα διαλυθεί».

Χώρος εκκίνησης θα είναι ο υφιστάμενος σήμερα, στον οποίο πολλές χώρες - η Ελλάδα, η Ιταλία - βγήκαν υπερβολικά έξω από τα πλαίσια του 60% του χρέους τους. Νομίζω ότι αυτές πρέπει να αρχίσουν με τιμωρίες. Τέτοια απουσία χρηματιστικής πειθαρχίας, όπως αυτήν που υπάρχει σήμερα, είναι αδύνατο να συνεχίζεται. Η πιό φοβερή τιμωρία είναι ο αποκλεισμός από την ευρωζώνη και αυτή πρέπει να υιοθετηθεί ως αναγκαστικό μέτρο. Και τον αποκλεισμό από την ΕΕ μπορεί να τον φανταστούμε.

Ο εμπειρογνώμονας λες και ήταν μάντης. Μετά το δημοσίευμα του ακολούθησε δήλωση του επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα οικονομικά Ολι Ρεν, ο οποίος απαιτεί σκλήρυνση των κυρώσεων εναντίον των παραβατών του ελλείματος του προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα - τιμωρία με αυξημένα χρηματικά πρόστιμα και μη παραχώρηση επιδοτήσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Το τωρινό σύστημα, βάσει του οποίου εξετάζονται οι οικονομικοί δείκτες εκ των υστέρων, όταν ήδη είναι αδύνατο να γίνει οτιδήποτε, - κατα την άποψή του, είναι εντελώς άχρηστο. Είναι αρκετό το παράδειγμα της Ελλάδας.