0 Η επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης Ρόζα Οτουνμπάεβα δεν αποκλείει ότι το Κιργιστάν θα γίνει κοινοβουλευτική δημοκρατία. Οι νέες αρχές σκοπεύουν σε έξι μήνες να διεξάγουν βουλευτικές και προεδρικές εκλογές.

Λογική σ΄αυτή την πρόταση υπάρχει, λαμβανομένων υπόψη των πραγματικοτήτων του Κιργιστάν. Η χρεοκοπία του καθεστώτος Μπακίεφ δεν ωφείλεται μόνο στην ανικανότητά του να εξασφαλίσει την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη του κράτους, αλλά και στη διαφθορά και το ρουσφέτι. Είναι άραγε δυνατό να τεθεί τέρμα σε τέτοιου είδους πρακτική και να διασφαλιστεί η ανωτερότητα του νόμου; Την άποψη του γι΄αυτό το θέμα εξφζει ο Αλεξάντρ Κονοβάλοφ, Πρόεδρος του Ινστιτούτου στρατηγικών εκτιμήσεων και ανάλυσης: «Μπορεί να γραφτεί πολύ καλό Σύνταγμα. Όμως θα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών παραδόσεων, των συνηθειών, των μακραίωνων μορφών άνθρωπινων σχέσεων. Και ο Κουρμπανμπέκ Μπακίεφ πήρε την εξουσία με δημοκρατικά συνθήματα. Όμως είναι δύσκολο να επιτευχθεί οτιδήποτε, αν η δημοκρατία θεωρείται ως αντικατάσταση ενός ηγέτη από άλλη, ο οποίος θα τοποθετήσει τα μέλη της οικογένειας του σε διάφορα αξιώματα στη θέση των μελών της οικογένειας του προηγούμενου Πρόεδρου».

Η πολιτική μεταρρύθμιση, αναμφίβολα, είναι μιά από τις συνιστώσες στη δραστηριότητα της νέας εξουσίας στο Κιργιστάν. Όμως η στάση προς τους νέους ηγέτες σε σημαντικό βαθμό θα εξαρτηθεί από το, αν αυτοί θα μπορέσουν να βελτιώσουν τη ζωή του λαού.