Δήλωσαν ήδη την επιθυμία τους να γίνουν μέλη της νέας οργάνωσης, η Κίνα, η Σλοβενία και η Φιλανδία. Οι ειδικοί θεωρούν, ότι σκοπός της Ομοσπονδίας είναι να συντελεί στη σταθερή ανάπτυξη της βιολογικής οικονομίας και της συνεργασίας στον τομέα της βιοτεχνολογίας στην ευρωασιατική γεωπολιτική περιοχή και έξω από τα σύνορά της.