0Η σχετική απόφαση υιοθετήθηκε στο Πότσδαμ σε συνεδρία της Διακυβερνητικής Ρωσο-Γερμανικής Επιτροπής προβλημάτων των Γερμανών της Ρωσίας, μεταδίδει το ΙΤΑΡ-ΤΑΣΣ. Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την εθνοπολιτιστική ανάπτυξη και την κοινωνική μέριμνα. Στην περιοχή Αλτάι διαμένουν περίπου 80 χιλ. Γερμανορώσοι.