0Όπως πιστεύεται, στην ηπειρωτική υφαλοκριπίδα της Ρωσίας βρίσκονται πλουσιότατα αποθέματα υδρογονανθράκων και άλλων ορυκτών. Σήμερα δικαίωμα αξιοποίησης της υφαλοκρηπίδας έχουν μόνο ρωσικές κρατικές εταιρίες με πενταετή πείρα δουλειάς.