0Επίσης είπε ότι οι συνομιλίες επιβεβαίωσαν ότι η συνεργασία σ΄ αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Βάσει των αποτελεσμάτων του σάμμιτ υπογράφτηκε μνημόνιο για τη συνεργασία μεταξύ των κρατικών χρηματιστικών οργανισμών των χωρών της BRIK (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα). Το έγγραφο προβλέπει σύμπραξη τους στη χρηματοδότηση σχεδίων, μεταξύ άλλων και στον τομέα των υψηλών τεχνολογιών, των καινοτομιών και της εξοικονόμησης ενέργειας. Οι ηγέτες των χωρών της BRIK σε κοινή δήλωση τους σημείωσαν τον κεντρικό ρόλο της «Ομάδας των 20 μεγάλων» στην καταπολέμηση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και κάλεσαν τις χώρες της G-20 να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες για την από κοινού εφαρμογή των αποφάσεων, που έχουν υιοθετηθεί στις 3 τελευταίες συνόδους κορυφής.