0΄Ετσι αναφέρεται σε ειδική ανακοίνωση που εξέδοσε για  τον τύπο η Ανατολική Επιτροπή της γερμανικής οικονομίας. Παρά την κάμψη, στη Ρωσία, κατά τη γνώμη του Οίκου Fitch δεν υπάρχουν ενδείξεις κάποιας τραπεζικής κρίσης. Εκτός απ' αυτό, τα μέτρα που πήρε η ρωσική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κρίσης, αποδειχτηκαν επιτυχή»,- αναφέρεται στην Ανακοίνωση.